Metkon Tekstil

Sürdürülebilirlik


İş Sağlığı ve Güvenliği (ISG)

Çalışanlarımızın fiziksel, sosyal ve ruhsal yönden tam iyilik halinde çalışmaları için pro-aktif ve katılımcı yaklaşımlarla sıfır iş kazası ve meslek hastalığı hedefi ile çalışmaktayız. Bu kapsamda güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı sağlayacak iş sağlığı ve güvenliği politikaları ve uygulamaları tüm çalışanların katılımıyla yapılmaktadır. Gerek Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı gerekse müşterilerimiz tarafından gerçekleştirilen denetimlerde iş sağlığı ve güvenliği yasal mevzuat gerekliliklerinin karşılandığı ortaya konmuştur.


Çevre Yönetimi

METKON Tekstil etkin çevre politikaları ile faaliyetlerinden kaynaklı çevreye olan etkilerini en aza indirmektedir. Üretim prosesimizden kaynaklı atıklarımız zararlı olmayan statüdedir ve kağıt, artık kumaş ve plastik gibi alt kategorilere ayrılmıştır. Toplanan atıklar geri dönüşüm kuruluşlarına ve/veya lisanslı atık imha tesislerine gönderilir. Bu sayede METKON tekrar kullanılabilir atıkların geri kazanımını sağlamış olur.


Tedarik Yönetimi

Etkin bir fason ve tedarikçi değerlendirme ve denetim mekanizması oluşturulmuştur. Yapılan düzenli saha ziyaretleri ile tedarikçilerimizin de yasal mevzuat ve müşteri standartlarına uyumunu ve süreklilik takibini sağlanmaktayız.